Tulisan Bacaan Asmaul Husna dan Artinya

Mediapustaka.com pada kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan 99 nama Asmaul Husna yang kita tahu dalam agama Islam, Asmaa’ul husna merupakan 99 nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang inda, jadi asma’ul husna adalah nama nama milik Allah yang baik lagi indah.

Allah berfirman, “Dia telah mengajari Adam seluruh nama” (Al –Baqarah [2]: 31) dan “Milik Allahlah nama – nama yang indah, dan mohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama – nama tersebut” (Al – A`raaf [7]: 180)

Rasulullah bersabda, “Allah mempunyai 99 nama, seratus kurang satu; barang siapa memahaminya akan masuk surga.” (Shahiih Bukhaari, Shahiih Muslim). Tentunya dalam memahaminya tidak hanya dengan ucapan saja tetapi juga dengan perbuatan dan tingkah laku kita.

Tulisan Asmaul Husna dan Artinya

Oleh karena itu mari kita mengenal dan menghafalkan Asmaul Husna yang bisa anda lihat di bawah ini :

No. Nama Arab Indonesia
       
  Allah الله Allah
       
1 Ar Rahman الرحمن Yang Maha Pengasih
       
2 Ar Rahiim الرحيم Yang Maha Penyayang
       
3 Al Malik الملك Yang Maha Merajai (bisa di artikan Raja dari semua Raja)
       
4 Al Quddus القدوس Yang Maha Suci
       
5 As Salaam السلام Yang Maha Memberi Kesejahteraan
       
6 Al Mu`min المؤمن Yang Maha Memberi Keamanan
       
7 Al Muhaimin المهيمن Yang Maha Mengatur
       
8 Al `Aziiz العزيز Yang Maha Perkasa
       
9 Al Jabbar الجبار Yang Memiliki Mutlak Kegagahan
       
10 Al Mutakabbir المتكبر Yang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran
       
11 Al Khaliq الخالق Yang Maha Pencipta
       
12 Al Baari` البارئ Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
       
13 Al Mushawwir المصور Yang Maha Membentuk Rupa (makhluknya)
       
14 Al Ghaffaar الغفار Yang Maha Pengampun
       
15 Al Qahhaar القهار Yang Maha Memaksa
       
16 Al Wahhaab الوهاب Yang Maha Pemberi Karunia
       
17 Ar Razzaaq الرزاق Yang Maha Pemberi Rezeki
       
18 Al Fattaah الفتاح Yang Maha Pembuka Rahmat
       
19 Al `Aliim العليم Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
       
20 Al Qaabidh القابض Yang Maha Menyempitkan (makhluknya)
       
21 Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan (makhluknya)
       
22 Al Khaafidh الخافض Yang Maha Merendahkan (makhluknya)
       
23 Ar Raafi` الرافع Yang Maha Meninggikan (makhluknya)
       
24 Al Mu`izz المعز Yang Maha Memuliakan (makhluknya)
       
25 Al Mudzil المذل Yang Maha Menghinakan (makhluknya)
       
26 Al Samii` السميع Yang Maha Mendengar
       
27 Al Bashiir البصير Yang Maha Melihat
       
28 Al Hakam الحكم Yang Maha Menetapkan
       
29 Al `Adl العدل Yang Maha Adil
       
30 Al Lathiif اللطيف Yang Maha Lembut
       
31 Al Khabiir الخبير Yang Maha Mengenal
       
32 Al Haliim الحليم Yang Maha Penyantun
       
33 Al `Azhiim العظيم Yang Maha Agung
       
34 Al Ghafuur الغفور Yang Maha Memberi Pengampunan
       
35 As Syakuur الشكور Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai)
       
36 Al `Aliy العلى Yang Maha Tinggi
       
37 Al Kabiir الكبير Yang Maha Besar
       
38 Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Memelihara
       
39 Al Muqiit المقيت Yang Maha Pemberi Kecukupan
       
40 Al Hasiib الحسيب Yang Maha Membuat Perhitungan
       
41 Al Jaliil الجليل Yang Maha Luhur
       
42 Al Kariim الكريم Yang Maha Pemurah
       
43 Ar Raqiib الرقيب Yang Maha Mengawasi
       
44 Al Mujiib المجيب Yang Maha Mengabulkan
       
45 Al Waasi` الواسع Yang Maha Luas
       
46 Al Hakiim الحكيم Yang Maha Maka Bijaksana
       
47 Al Waduud الودود Yang Maha Mengasihi
       
48 Al Majiid المجيد Yang Maha Mulia
       
49 Al Baa`its الباعث Yang Maha Membangkitkan
       
50 As Syahiid الشهيد Yang Maha Menyaksikan
       
51 Al Haqq الحق Yang Maha Benar
       
52 Al Wakiil الوكيل Yang Maha Memelihara
       
53 Al Qawiyyu القوى Yang Maha Kuat
       
54 Al Matiin المتين Yang Maha Kokoh
       
55 Al Waliyy الولى Yang Maha Melindungi
       
56 Al Hamiid الحميد Yang Maha Terpuji
       
57 Al Muhshii المحصى Yang Maha Mengalkulasi (Menghitung Segala Sesuatu)
       
58 Al Mubdi` المبدئ Yang Maha Memulai
       
59 Al Mu`iid المعيد Yang Maha Mengembalikan Kehidupan
       
60 Al Muhyii المحيى Yang Maha Menghidupkan
       
61 Al Mumiitu المميت Yang Maha Mematikan
       
62 Al Hayyu الحي Yang Maha Hidup
       
63 Al Qayyuum القيوم Yang Maha Mandiri
       
64 Al Waajid الواجد Yang Maha Penemu
       
65 Al Maajid الماجد Yang Maha Mulia
       
66 Al Wahid الواحد Yang Maha Tunggal
       
67 Al Ahad الاحد Yang Maha Esa
       
68 As Shamad الصمد Yang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta
       
69 Al Qaadir القادر Yang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan
       
70 Al Muqtadir المقتدر Yang Maha Berkuasa
       
71 Al Muqaddim المقدم Yang Maha Mendahulukan
       
72 Al Mu`akkhir المؤخر Yang Maha Mengakhirkan
       
73 Al Awwal الأول Yang Maha Awal
       
74 Al Aakhir الأخر Yang Maha Akhir
       
75 Az Zhaahir الظاهر Yang Maha Nyata
       
76 Al Baathin الباطن Yang Maha Ghaib
       
77 Al Waali الوالي Yang Maha Memerintah
       
78 Al Muta`aalii المتعالي Yang Maha Tinggi
       
79 Al Barru البر Yang Maha Penderma (Maha Pemberi Kebajikan)
       
80 At Tawwaab التواب Yang Maha Penerima Tobat
       
81 Al Muntaqim المنتقم Yang Maha Pemberi Balasan
       
82 Al Afuww العفو Yang Maha Pemaaf
       
83 Ar Ra`uuf الرؤوف Yang Maha Pengasuh
       
84 Malikul Mulk مالك الملك Yang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)
       
85 Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
       
86 Al Muqsith المقسط Yang Maha Pemberi Keadilan
       
87 Al Jamii` الجامع Yang Maha Mengumpulkan
       
88 Al Ghaniyy الغنى Yang Maha Kaya
       
89 Al Mughnii المغنى Yang Maha Pemberi Kekayaan
       
90 Al Maani المانع Yang Maha Mencegah
       
91 Ad Dhaar الضار Yang Maha Penimpa Kemudharatan
       
92 An Nafii` النافع Yang Maha Memberi Manfaat
       
93 An Nuur النور Yang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
       
94 Al Haadii الهادئ Yang Maha Pemberi Petunjuk
       
95 Al Badii’ البديع Yang Maha Pencipta Yang Tiada Bandingannya
       
96 Al Baaqii الباقي Yang Maha Kekal
       
97 Al Waarits الوارث Yang Maha Pewaris
       
98 Ar Rasyiid الرشيد Yang Maha Pandai
       
99 As Shabuur الصبور Yang Maha Sabar
       

Bacaan Asmaul Husna

Namun pengertian Asmaul husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, atau gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah. ecara ringkas dan sederhana Asmaul Husna adalah sembilanpuluhsembilan nama baik Allah SWT.

Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah ta’ala. Selain perbedaaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad. Asma’ul husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah.

Paraulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan mudah menulis “Allah adalah …”, karena tidak ada satu hal pun yang dapat disetarakan dengan
Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan keteranganAl-Qur’an tentang Allah ta’ala. Pembahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang ditujukan pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu.

Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada Dzat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya. Dengan demikian, Allah Yang Memiliki Maha Tinggi. Tapi juga Allah Yang Memiliki Maha Dekat. Allah Memiliki Maha Kuasa dan juga Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat-sifat Allah dijelaskan dengan istilah Asmaaul Husna, yaitu nama-nama, sebutan atau gelar yang baik.

Firman Allah SWT:

  1. “[yaitu] Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan dzikir hati menjadi tentram.” [Ar-Ra’d : 28]
  2. “Karena itu ingatlah kepadaKu, niscaya Aku akan ingat kepadamu. [Al-Baqarah : 152] “Maka apabila kamu telah selesai shalat, ingatlah Allah di waktu berdiri,duduk dan di kala berbaring.”[An-Nisa:103]
  3. “Katakanlah olehmu,” Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kalian seru, Dia mempunyai Al-Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik).. [Al-Isra : 110]

Rasulullah bersabda:

  1. “Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat. Cara membersihkannya adalah dengan mengingat Allah [dzikrullah] ”
  2. “Qalbu berkarat karena dua hal yaitu lalai dan dosa. Dan pembersihnyapun dengan dua hal yaitu istighfar dan dzikrullah” [HR.Ibnu Ab’id dun ya Al-Baihaqi

Oleh karena itu, bagi kita yang beragama muslim sudah seharusnya mengetahui nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Firman Allah SWT dalam surat Al-Araf ayat 180 : “Allah mempunyai asmaul husna, maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-namaNya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”.

Keutamaan Asmaul Husna Allah S.w.t. Telah berfirman yang bermaksud:”ALLAH mempunyai Asmaa-Ul-Husna
(nama-nama yang agung yang sesuai dengan sifat-sifat ALLAH S.W.T.), maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut asmaa-ul-husna itu.” – (SurahAl-A’raf:180)

Dari Abu Hurairah R.a. ia berkata Nabi Muhammad S.a.w. Pernah bersabda:

“Sesungguhnya Allah S.w.t mempunyai 99 nama, yaitu seratus kurang satu, barangsiapa menghitungnya (menghafal seluruhnya) masuklah ia kedalam syurga” – Riwayat Bukhari

Demikian Tulisan Asmaul Husna Arab Latin Indonesia dan Artinya yang bisa kami share pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat untuk anda semuanya.